Män från Islamska länder ska inte kunna flytta till Sverige p.g.a åberopande av att de är flyktingar.
Endast kvinnor från Islamska länder i krig ska kunna åberopa att de har flyktingstatus, och granskas för att kunna vistas i Sverige tills kriget har upphört i deras hemland.
Inga kvinnor från Islamska länder har tillfört Sverige mer kriminalitet, brottslighet eller annat negativt för Sveriges trygghet.
Kriminalitet och samhällsproblemen är det männen från de Islamska länderna i krig som tillfört Sverige inte kvinnorna, därför måste en ändring ske i fråga om flyktingstatus