I ett stort vackert och unikt land, men med lite folk som i Sverige, och där den största delen av befolkningen är upplysta, läs och skrivkunniga, samt att majoriteten av befolkningen vill ha en fungerande välfärd, infrastruktur och ett samhälle i fortsatt utveckling för framtiden, där kunskap och arbete går hand i hand, att i ett land som Sverige är det lätt att få till ett samhälle där alla våra medborgare ska leva i trygghet, ha bostad och ha råd att leva ett bekvämt liv.

Vad Sverige behöver är ett politiskt parti, där politikers kunskap, kreativitet och erfarenhet är en självklarhet. Politiker ska ha fleråriga erfarenheter från olika arbetsmiljöer som finns i landet, de ska också besitta en bred kunskapsnivå i andra frågor. 

Politiker som kommer direkt från skolbänken kan aldrig fungera i ett land som ställer krav på trygghet, arbete och välfärd.

Ett Svenskt politiskt parti ska tillgodose alla Sveriges medborgares trygghet välfärd och våra barns framtid

Sverige kan bli det för medborgarna det bästa landet i Världen att bo i, om viljan finns.